Welcome to Takipū Marae

Ko Maungahaumi te maunga

Ko Waipaoa te awa

Ko Te Aitanga-ā-Mahaki te iwi

Ko Taupara te hapū

Ko Pikihoro e tu nei

KoTama-i-uia te tangata o runga

Ko Takipu te marae

 

Tihei mauri ora

Whakarongo ake ai au ki te tangi a te manu nei

Tui, tui, tuituia

Tuia i runga, tuia i raro, tuia i waho, tuia i roto

Tuia i te here tangata

Ka rongo te pō, ka rongo te aō

Tuia i te kawai tangata i heke mai i

Hawaiki nui, hawaiki roa, hawaiki pamamao

Te hono i wairua ka ki ake au

Ka aō, ka aō ka awatea

Tihei mauri ora

Haere mai, haere mai, haere mai ra

Haere mai e ngā uri o ngā tūpuna kua huri atu ki tūā o te aria

Haere mai e ngā purapura i ruia mai e rātou

Nā te whakatipuranga i hauhake, i poipoi

Nō tēnei rā ka kitea ake e puawai mai nei

Nō reira tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.